A BÉKESSÉG EMBERE

A BÉKESSÉG EMBERE

Az Új Szövetségben Jézusnak megvolt a saját missziós metódusa, ami szerint tanítványozta követőit. Nem csak elhívta őket, hogy emberhalászok legyenek, hanem példaként is ott volt nekik. Ő a példamutatásával, útmutatásokkal alaposan kiképezte őket és a kereszthalála és feltámadása után kiküldte őket a nagy küldetésre, mégpedig hogy folytassák a tanítvánnyá tételét a nemzeteknek, amit ő elkezdett. Ezzel a Nagy Küldetéssel erősen a szívünkben kell megvizsgálnunk mélyebben, hogy Jézus hogyan is képezte tanítványait. Sokan olvasták már el a lenti igerészeket arról, hogy Jézus hogyan tanítványozott, és nem gondoltak arra, hogy ezek ma is alkalmazhatóak. Két dolog akadályoz meg minket abban, hogy Jézus tanítását alkalmazzuk a gyakorlatban:

  1. 1  Mi már képzettek vagyunk a misszióra a gyülekezetben való tapasztalataink alapján. Jézus tanítványozási módszerei teljesen másképp néztek ki a mi megtapasztalásainktól, tehát az ránk biztos nem vonatkozhat.
  2. 2  A másik probléma az, hogy mi tradicionálisan úgy olvassuk a Bibliát, – különösen az evangéliumokat-, mint egy imádságos könyvet. Mi arra lettünk tanítva, hogy amikor olvassuk, azt kérdezzük meg, mit akar az Isten mondani nekem! Ritkán keressük, hogy hogy is szolgált Jézus és látjuk meg benne az útmutatást a saját szolgálatunkhoz.

Hogy is csinálta Jézus?

Misszionárius írásokban sokszor írnak Pál missziós metódusairól, míg Jézus metódusairól annál kevesebben … Csak egyszer ültem le úgy olvasni az evangéliumokat, hogy a “hogyan csinálta Jézus” kérdésemre választ kapjak . Akkor egy paradigma váltáson mentem keresztül, ami a Tanítvány Nevelés Mozgalomban való gondolkodásmódot eredményezett . Meg kell, hogy újítsuk a gondolkodásunkat és a mester lábánál újratanulni, mit is jelent emberhalásznak lenni.

Egyik fontos alapelv amire Jézus képezte a tanítványait, (illetve minket is) az a Békesség Embere alapelve. (Luk9,10, Mát 10, Márk 6) Jézus összehívta a tanítványait, képezte őket, hatalmat adott nekik a gonosz felett és aztán kiküldte őket). Jézus megannyi utasítása mellett azt is mondta, hogy menjenek, találják meg azt a házat, ahol befogadják őket és maradjanak ott,

 

amíg tovább nem indulnak a következő faluba megtalálni a ‘méltó embert’ vagy a “Békesség Emberét”. Megtalálni azt a házat vagy a Békesség Emberét a magja volt az Ő utasításainak arra nézve, hogy hogyan tudják bevinni egy közösségbe Isten királyságának az üzenetét.

A Békesség Embere lehet férfi, nő, gyerek, öreg, gazdag, vagy szegény. Ő az az ember, akit Isten felkészített arra, hogy az evangélium eljusson a saját közösségébe. Jézus már a tanítványainak elhívásakor ezt mutatta be. Először láthatjuk, hogy terjed az evangélium a kapcsolatokon keresztül, amikor Péter és családját elhívta. Így Péter háza lett az első “békesség háza” ahonnan az evangélium el kezdett terjedni. (János 1:35-50, Márk 1:14-20, Márk 1:29-34)

Több történetben is láthatjuk, ahogy Jézus elért egy valakit, akin keresztül aztán közösségeket, csoportokat ért el. Gondoljunk csak Máté történetére és az összes vámszedőre, akiket Máté elért, vagy a szamáriai asszonyra a kútnál, (Ján 4:1-42) aki az egész faluját elérte, vagy Zákeus (Luk.19:1-9) és háznépe, vagy a gadarai megszállottra (Mark 5:1-20, 7:31, 8:1). Láthatjuk, hogyan jut el az evangélium a bűnösök közösségébe egy által közülük. Egy kitaszított, aki az egész faluját eléri, vagy befolyásos üzletember, aki bizonyságot tesz az egész közösségének, és végül egy megszállott őrült egy egész régiót elért Jézusnak. Mindegyik változatban nem Jézus érte el a csoportokat személyesen, hanem a békesség embere tette meg. Alapelvünk az, hogy megnyerjünk egyet, és általa sokakat.

Úgy fest, mintha Jézusnak lett volna egy “radarja”, hogy felismerje ezeket az embereket. Minden alkalommal különböző kapcsolatteremtő metódus volt. Szellemi beszélgetés (nő a kútnál), engedelmességre való kihívás (Máté), szellemi erő megtapasztalás (megszállott) és elfogadás és együtt evés (Zákeus). De ami mindegyikben közös és állandó, hogy megtalálta a békesség emberét, akik aztán sokszorozódtak.

A korai egyházban láthatjuk meg, hogy szintén a Békesség Emberein keresztül jutott el az evangélium a pogányok körébe is. Jézus, amit elkezdett, folytatódott a tanítványai szolgálatán keresztül az apostolok cselekedetében

Pár példa erre:

Kornéliusz Apcsel 10 Lidia Apcsel 16:13:50

Filippi börtönőr Apcsel 16:33:34
Jáson , Apcsel 17:1-9
Aquilla és Priscilla Apcsel 1:18, I Kor.6:17
És a gyülekezet, ami az otthonában van, egy természetes gyümölcse a békesség embere elvének. Róma 6:1-16, IKor 1:11,16, (láthatjuk, hogy maga Pál nem keresztelte meg a háznépeket, ez a belső vezető dolga volt. ő az evangéliumot osztotta meg és a többiek kereszteltek!) Kolosse 4:15, Filemon1 :1-2

A békesség embere stratégia az ellentéte a kivonó evangelizációnak.

A békesség embere stratégia az ellentéte a kivonó evangelizációnak. A mi tradicionális evangelizációs metódusunk az megtérít egy személyt az Úrhoz és kivonja őt az ő közösségéből és beviszi a gyülekezetbe, vagy egy újonnan alakult csoportba. Ezt cselekedve általában mi elidegenítjük őket a saját közösségüktől. Megváltoztatjuk a nyelvezetüket, baráti körüket. A kivonó evangelizálás a gátja a mozgalmaknak és meg is állítja azt. A nagy evangelizációs alkalmak sem találják meg a Békesség Embereit. Mindkettő, a nagy evangelizáció és a kivonó evangelizáció is inkább az akadályává válhat a Békesség Embere megtalálásának. Ezek a metódusok az ellentétei a Békesség Embere metódusának, ahol is egy személy, aki tanítványozva lett, tanítvánnyá neveli majd az egész családját és kapcsolatrendszerét. Ahogy tanítvánnyá lett, az evangélium terjed nagyon gyorsan, gyülekezetek alakulnak a közösségen és kapcsolatain belül. Mi bátorítjuk őket a közösségükbe maradásra.

Mi lassan haladunk, hogy megtaláljuk azt a személyt, aztán időt és gondoskodást szánunk erre az új belső vezetőre és az Ő tanítványozására.

A Békesség Embere az kulcsfontosságú koncepció a Tanítvány Nevelő Mozgalom megértésében. A kivonó evangelizáció általában megöli a sokszorozódást. A Békesség Embere stratégia az, amivel egész csoportokat tudunk elérni. Ők értik a saját kultúrájukat és nyelvüket, van kialakult kapcsolati rendszerük, mely kapcsolataik Isten által már el vannak készítve, hogy ajtónyitók legyenek a közösségük felé.

Általában nekik már van egy “történetük” arról, hogy az Isten utat készít. Gyakran ők a “félutas emberek” ezt látjuk gyakran. Emberek, akik már úton vannak.

A Békesség Emberét azokkal azonosítjuk be, akik fogadnak téged és a te üzenetedet. Őket vonzza a te szellemiséged, mert ők már éhesek. Megnyitják a házukat neked. Ők éhesek a szellemi megtapasztalásokra. Általában nekik már van egy “történetük” arról, hogy az Isten utat készít. Gyakran ők a “félutas emberek” ezt látjuk gyakran. Emberek, akik már úton vannak. Ők alig várják, hogy megosszák azt, amit tanultak, tapasztaltak másokkal. Úgy foglalhatjuk össze, hogy ők a Nyitott, Éhes és Megosztó emberek.

Megtalálni az ilyen “méltó embert” metódus az, ahogy Jézus is ment és elért egész falukat, közösségeket, és ugyanerre tanította a tanítványait is. A legnagyobb kihívás az az, hogy megtalálni ezeket az Isten által előkészített embereket. Arra lettünk elhívva, hogy támaszkodjunk Jézusra, aki majd megmutatja nekünk ezeket az embereket, akiket Ő már elkészített. A feladatunk az, hogy imádkozóak legyünk és Szellemtől vezéreltek, hogy felismerjük a Békesség Embereit. Ez kitartást és türelmet igényel.

Amikor Colleen és Én Indiában dolgoztunk, mi láttuk ezt működni a gyakorlatban időről időre. Egy ember által lett egy egész közösség elérve. Kiváltság volt, hogy dolgozhattunk egy Nepáli Brahimmal, aki miután Jézus követője lett, számos gyülekezetet alapított a Nepáli közösségen belül. Egy Kashmir Muszlim ember, akinek egy erőteljes találkozása volt Jézussal, képes volt az egész közösséget “felforgatni” és elérni az evangéliummal. Gyülekezetek alakultak sorra, amit mi még álmunkban sem hittünk, hogy megtörténhet rajtunk keresztül. Egy ember Indiában, aki a putri szélén lakott, elveszítette mindkét lábát egy vonatbalesetben. Utána, ahogy el kezdte követni Jézust, számos gyülekezetet plántált olyan muszlim közösségben, akik nagyon ellenállóak voltak, pedig sokszor próbáltuk hirdetni az evangéliumot mi magunk is nekik. Ezek és más történetek mutatták meg a Békesség Embere alapelv erejét. Mi akkor még nem ismertük ezt a metódust, csak később visszanézve értettük meg, hogy már akkor Isten az evangéliumot így, ezzel a Metóddal, ezeken az embereken – a Békesség Emberein keresztül – terjesztette.

Amikor mi szellemileg szembetűnően élünk, akkor azok, akik nyitottak, éhesek és átadóak, megtalálnak minket.

David Watson idézet: ” Van egy utolsó fontos átgondolni való pont, amikor a Békesség Embere megtalálásán gondolkodunk, az pedig a – szellemileg szembetűnőnek lenni-! Mint tanítványnevelőknek, szükségünk van arra, hogy szellemileg szembetűnő emberek legyünk, olyanok, akik hitüket megélik minden pardon nélkül. Nekünk nem vallásosnak kell lenni, hanem szellemi embereknek. Amikor így élünk, akkor megtaláljuk a Békesség Embereit.

Amikor mi szellemileg szembetűnően élünk, akkor azok, akik nyitottak, éhesek és átadóak, megtalálnak minket. Inkább többször a Békesség Embere talál a szellemileg szembetűnő tanítvány nevelőre, mint ahogy mi találnánk meg őket. Ez a hitről szól és annak minden körülmények között való megéléséről a következményektől függetlenül. Ez az Isten és az emberek szeretetéről szól. Ez az engedelmességben való élés és gondolkodásról szól. Ez a fajta élet vonzza az embereket, azokat, akik érdeklődnek a szellemi dolgok iránt és megnyitják az ajtót az ő közösségük felé, hogy azok engedelmes hívők legyenek, kiknek feje az Úr Jézus Krisztus” ((David Watson, Contagious Disciple Making 2014)

Miután kipróbáltam a tradicionális gyülekezet plántálás metódusait itt Ausztráliában, ráébredtem, hogy nekünk vissza kell mennünk és újra felfedezni, hogy amit Jézus tanított a tanítványainak, az nem csak őnekik akkorra szólt, vagy csak bizonyos helyekre, például Indiára, hanem máshol is működnek pl. itt Ausztráliában és nyugaton. Jézus tanítvány nevelése működő képesnek kell, hogy legyen a nyugati nemzetekben is! Ahogy mi elkezdtük a gyakorlatban is a Békesség Embere keresését, látjuk saját szemeinkkel, hogy működik. Mi latjuk, hogy kemény közösségek fogadják el az evangéliumot a Békesség Embere által. Rendőrök, bennszülött asszonyok, családok stb. Valószínű, hogy a legnagyobb paradigmaváltást kell hozni nekünk ahhoz, hogy a mozgalom az realitássá váljon a nyugati világban. De az is biztos, hogy a legizgalmasabb is.

For News, Events and Updates sign up here

Strawberries

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match