TEGYÉTEK TANÍTVÁNYOKKÁ A NÉPEKET/ETHNÉ

 

2016 május 2 DAVE LAWTON

Tegyétek tanítványokká a nemzeteket. Ez a 3 kis szavacska mindent
megváltoztatnak. Amikor Jézus a Nagy Küldetés parancsot kiadta (Mát.28,18-
20), megparancsolta, hogy tegyük tanítványokká az ethné-t. Az ethné
fordítható nemzeteknek de inkább vonatkozik népekre. Az ethné jelentése
népcsoportok. Nagyon fontos megértenünk, hogy Jézus nem azt mondta, hogy
egyéneket tegyünk tanítványokká, hanem öszpontosítsunk népcsoportokra.
Nem tudom te hogy vagy vele de a jó öreg “Homer Simpson” féle “doh” simán
elmenne. Nálad is kimaradt ez a parancsolat? Az evangélizáció és tanítvány
nevelés szempontjából ez mindent megváltoztat.
Visszamenve a történelemben, megláthatjuk, hogy miért is vagyunk a
“mi” helyett az “én”-re szocializálodva, hangolódva. Az ipari forradalom egy
olyan nagy erejű földrengést okozott a modern társadalmi struktúráinkban
melynek utórezgéseit még ma is érezzük. Az emberek elhagyták otthonaikat,
családjaikat amiben még a nagynéni és a 3. unokatestvér is beletartozott,
falvaikat, hogy munkát talájanak a malmokban és a gyárakban.
A kiterjedteb család, szomszédság, falu ami oly fontos volt korábban egyre
jobban összezsugorodott, mígnem az “Anyu, Apu és a gyerekek” családtípus
maradt meg számunkra amihez még ragaszkodhatunk. Sajnos már ez is
eltünőben van olyan gyorsan ahogy egy politikus a palettárol.
Az emeberek arra k.nyszerültek, hogy a saját érdekeiket szem előtt tartva
cselekedjenek. Döntések születtek (és folyamatosan születnek) anélkül, hogy
a tágabb értelemben vett család vagy szomszédság véleményét kikértük volna.
Hányszor mentél át a szomszédba pályaválasztási vagy párválasztási
tanácsadásra?
Nyílvánvalóan a keresztény evangélizáció is ehhez a szociális jelenséghez
igazodva, inkább az egyénre összpontosított, megerősítve azt a tényt, hogy az
“én” sokkal fontosabb mint a “mi”.
A felhívás Jézus Krisztus melett egyéni döntésre ösztönzött. A tömeg
összejövetelek és a megtérésre való felhívások egyéni odaszánást
szorgalmaztak.
Azt hiszem sok ember amikor az Újszövetségi prédikálást olvassa feltételezi,
hogy ez az ahogy akkor is történt. (többet erröl késöbb)
Valóban azt felt.teleztük, hogy egyszer az egyén kell üdv.ss.get nyerjen,
mielőtt a csoport üdv.ss.gre jut. Nehéz másképpen elképzelni, nem igaz?
Ez is mutatja, hogy mennyire belénk van ívódva.
Talán ez a módszer mükődött amikor a kereszténység volt az uralkodó vallás
(amennyiben az egész nemzet keresztény lett volna) de annak a világnak már
régen vége van. Akkor is ha az Egyház erre ráeszmélt vagy sem.
Nyugaton újra kell kezdenünk, az összes nemzet tanítvánnyá tételét amennyi
található ott. Teológiailag véve azonban nem haladtunk semmit. Még mindig az
egyén megtérésére vagyunk hangolódva (ami szerintem is szükséges) és még
12 | Oldal
mindig nehezen tudjuk elképzelni a teljes csoportok együttes megtérését
(amikor mozgalmak jönnek létre).
Az individializmus újra és újra állandósult az evangélizálási stratégiáinkban.
Annak ellenére ha egy megtért egyén szembe száll a családjával, hogy Jézust
követhesse ez nagyobb elkötelezettséget is jelent. Um… OK… De evvel mi is a
baj?
Ha igy cselekszünk ezzel elszalasztjuk a szaporodás lehetőségét. Nem arról a
lehetőségről van szó, hogy egypár ember befogadja Jézus Krisztust, hanem
arról, ami igazán hatással van az egész népcsoportra (emlékszel még Jézus
parancsára ?). Ezekkel a jól bejáratott, ismert tehnikákkal, az evangélizálás
szemüveg.t hordva a figyelmünk elkerüli a csoportokat. Hajlamosak vagyunk
azt gondolni, hogy a gyülekezet plántálási mozgalom akkor történhet meg
amikor emberek egyenként , egymás után fogadják be Krisztust. Sok időt
venne igénybe amíg ez igy mozgalommá fejlődik. Kemény munkának hangzik.
Tulajdonképpen az hogy mi az egyének megtérésére összpontosítunk az
akadályozza meg a lehetőségét a Nyugaton található számos népcsoport
közötti mozgalmak kialakulását.
A Nyugaton található sok népcsoport közötti mozgalmak kialakulását
megakadályozza az a tény, hogy mi az egyének megtérésére összpontosítunk
(beleértve az uralkodó fehér kultúrákat amelyek a keresztény múltjukon már
régen túlléptek). Ahogy lázadokká és kitaszítottaká tesszük azokat akiket
megtérítünk, megnyerjük a keveseket de elveszítjük a sokakat.
Azáltal, hogy “kiragadunk” embereket a közösségeikből, ellenségeskedést
szítunk és igy gátat emelünk a szaporodás ellen, valamint kivonjuk őket a
kultúrájuk értékrendszere és támogatása alól, gyakran más személyektől vagy
a gyülekezetüktől tesszük szociálisan függővé őket.
Gyakran sokkal könnyebb elérni azt akinek nincsenek meg a szaporodáshoz
szükséges szociális struktúrái: a kívülállót, az elszigeteltet.
Kelet Melbourne-ben élek, a közvetlen szomszédaim között vannak:
szerbek, sri-lankaiak (ceyloniak), tamilok, fehér ausztrálok és kínaiak.
Mindenniküknek megvannak a világosan körülhatárolt családi hálózataik, illetve
saját közösségeik.
Jól látható, hogy ezek az emberek hogyan töltik a hétvégeiket, kiket hívnak
meg magukhoz ebédre. Milyenek a te szomszédaid?
Ahhoz hogy tényleg mozgalmak jöjjenek létre ahhoz először szükséges hogy a
társadalmunkat népeknek, népcsoportoknak… ethné-nek kell lássuk.
A nyugati társadalom már régóta nem egy homogén társadalom, hanem sok
különböző népekből, népcsoportokból áll.
Ahhoz, hogy tényleg mozgalmak jöjjenek létre ahhoz elöször szüks.ges hogy
a társadalmunkat népeknek, népcsoportoknak,…ethné-nek látssuk
13 | Oldal
Miután megváltozott a szemléletünk fel kell tennünk a kérdést, hogy
hogyan tehetünk tanítványokká csoportokat?
Amikor a Tanítvány Nevelő Mozgalmakról (TNM) beszélünk, csoportok
tanítvánnyá tételére kell összpontosítsunk. Ez az ahol egy kissé radikálissá kell
válunk.
A különböző csoportok a nemzetek/ethné családokból és olyan közösségekből
tevődik össze akik “eggyütt lógnak”. Mozgalmak akkor jönnek létre amikor
elindul ezeknek a teljes csoportoknak a Biblián alapuló tanítvány képzése (a
Felfedező Biblia Tanulmányozás kitünően alkalmas erre).
Ez időt és türelmet vesz igénybe.
Ezért mondja David Watson, hogy: “lassan járj, hogy gyorsan haladj”. Ezért
kell felkészülni arra hogy otthagyjuk az egyet hogy megtaláljuk a sokakat.
Meg kell találnunk a békesség emberét ( Lukács 1O) aki szaporodni tud és
szaporodni fog.
Min kell változtassál, hogy “népekben” tudjál gondolkodni (amikor az
emberek a “mi”-ben gondolkodnak) és nem csak egyénekben (amikor az
emberek az “én”-ben gondolkodnak).
Ha ezt meg tudjuk tenni, csak is akkor tudunk engedelmeskedni Jézus
parancsának, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket.

For News, Events and Updates sign up here

Strawberries

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match